1ο Εσωτερικό Τουρνουά 2023

To A’ εσωτερικό τουρνουά 2023 θα αρχίσει την Πέμπτη 8/6/2023 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 1/7/2023 στα 3 χωμάτινα γήπεδα.

Ακολουθούν η Προκήρυξη και οι βαθμολογίες ανδρών και γυναικών καθώς και  οι κανόνες από τους οποίους προκύπτει η βαθμολογία αυτή. Αν υπάρχουν ενστάσεις αυτές θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία έως 20/5/2023.