Αποτελέσματα Τακτικής Γ. Συνέλευσης 2023

Εκ μέρους του προέδρου του ΑΟΑΗ και των μελών του Δ.Σ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα των διεργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου μας, στις 12/02/2023.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και η παρακολούθησή της ήταν δυνατή, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και ψηφιακά, καθώς υπήρχε η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ αναλύθηκαν και συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ακολουθούμεθα από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των παρευρισκομένων μελών.  Το σώμα της Γ.Σ ενέκρινε, ομόφωνα, τόσο τον διοικητικό απολογισμό, όσο και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερης σημασίας θέμα, ήταν αυτό της αλλαγής συνδρομής. Ένα θέμα που είχε κοινοποιηθεί στα μέλη εγκαίρως και συζητήθηκε ,εκτενώς, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, το Δ.Σ αποφάσισε την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για να αποτυπώσει την βούληση των μελών, στην προβλεπόμενη ψηφοφορία.

Σε μια άκρως δημοκρατική και πολιτισμένη ατμόσφαιρα, η οποία πιστοποίησε, για ακόμα μια φορά την ποιότητα και το επίπεδο των μελών του ΑΟΑΗ και για την οποία νιώθουμε υπερήφανοι, ακούστηκαν και συζητήθηκαν όλα τα επιχειρήματα. Εκ μέρους του Δ.Σ, ο πρόεδρος του Ομίλου κος. Δημήτριος Ξυνός έθεσε προς το σώμα τους βασικότερους λόγους για τους οποίους κρίνονταν απαραίτητη η αλλαγή της συνδρομής. Το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επιβεβαίωσε ότι οι λόγοι αυτοί έγιναν απολύτως κατανοητοί και αποδεκτοί, νομιμοποιώντας, πλέον, το Δ.Σ να προχωρήσει στην σταδιακή πραγματοποίηση των έργων που υποσχέθηκε.

Αγαπητά μας μέλη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και το γεγονός ότι αποδεδειγμένα μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού  Ομίλου, προς όφελος όλων των αθλούμενων.