Αποτελέσματα και Φωτογραφίες Γ.Σ. 2024

Στις 21/1/2023 διεξήχθη η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΟΑΗ η οποία εξέλεξε και το νέο Δ.Σ. με τις παρακάτω ψήφους:

Πρόεδρος: Ξυνός Δημήτριος – ψήφοι 83

Μέλη του Δ.Σ. με σειρά ψήφων:

 • Λάγαρης Παναγιώτης -ψήφοι 83
 • Κοντοπάνος Βασίλης -ψήφοι 80
 • Παπαδογιάννη Μαρία -ψήφοι 59
 • Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος-ψήφοι 58
 • Μακρυάς Χριστόφορος-ψήφοι 51
 • Μέρτοβα Μπάρμπαρα-ψήφοι 46

Επίσης έλαβαν και δεν εξελέγησαν:

Ως υποψήφιος πρόεδρος:

 • Ασφής Αθανάσιος – ψήφοι 13

Ως υποψήφιοι Δ.Σ. με σειρά ψήφων:

 • Τσάκος Παναγιώτης – ψήφοι 39
 • Δρακόπουλος Πέτρος – ψήφοι 23
 • Μηλωνάκης Στυλιανός – ψήφοι 15
 • Μανωλάς Στυλιανός – ψήφοι 4