Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

Λίστα Υποψηφίων Αρχαιρεσιών 21/1/2024 για την ανάδειξη του επόμενου Δ.Σ. του Α.Ο.Α.Η.

  • Κάνοντας κλικ στα ονόματα μπορείτε να δείτε μία συντομη παρουσίαση κάθε υποψηφίου.
  • Οι παρακάτω υποψηφιότητες εμπλουτίστηκαν με τρεις νέες που δηλώθηκαν κατα τη γενική συνέλευση.
  • Φροντίστε να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

  • Η ψηφοφορία θα λήξει στις 6:00μμ.
Α. Τμήμα - Υποψήφιοι Πρόεδροι (Μέχρι 1 σταυρό προτίμησης)
Β. Τμήμα - Υποψήφια Μέλη Δ.Σ. (Μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης)